DEN HAAG  - De ChristenUnie gaat donderdag in het debat over de vestiging van het Nationaal Historisch Museum (NHM) per motie voorstellen om die instelling in het leegstaande paleis Soestdijk te huisvesten.

Die gedachte bestaat al langer, maar nu staatssecretaris Halbe Zijlstra de financiering voor nieuwbouw van het NHM in Arnhem heeft ingetrokken, komt het paleis weer als optie bovendrijven, liet Kamerlid Joël Voordewind woensdag weten.

Zijlstra maakte vrijdag bekend dat, wegens de bezuinigingen op zijn cultuurbegroting, hij geen geld kan uittrekken voor nieuwbouw naast het Openluchtmuseum in Arnhem. Hierdoor bespaart hij eenmalig 50 miljoen euro. Door die beslissing vervalt volgens Voordewind de verplichting voor het NHM om naar de Gelderse hoofdstad te gaan.

In een eerste motie gaat hij donderdag voorstellen om in de statuten van het NHM de locatieverwijzing naar Arnhem te schrappen. Op die manier kan volgens hem het museum de ruimte krijgen zelf een locatie te zoeken waar met private middelen een museum kan worden ingericht. Inmiddels heeft het NHM overigens zelf een gebouw gevonden: de Zuiderkerk in Amsterdam.

Voordewind ziet die kerk als een tijdelijk onderkomen. Op termijn acht hij Soestdijk een goede plek. Eerder liet de provincie Utrecht weten hier ook veel voor te voelen. Volgens het CU-Kamerlid wil de provincie er ook geld in steken. Daarom komt hij met een tweede motie waarin hij vraagt aan Zijlstra om de haalbaarheid te onderzoeken van het paleis als NHM-locatie. Voor het kerstreces wil hij antwoord.

De leiding van het NHM wilde woensdag, in afwachting van het debat, nog niet reageren op de optie Soestdijk.