AMSTERDAM - In het Bijlmerpark in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost moet een tweede Madurodam komen. Stadsdeelraadslid Roy Ristie dient volgende week een voorstel hiervoor bij de gemeente in.

Een jaar geleden maakte Ristie zijn plannen al kenbaar. Nu hij sinds dit jaar raadslid is, heeft hij een concreet plan opgesteld.

Het raadslid heeft een kleinere versie van de miniatuurstad in Den Haag voor ogen. Met Madurodorp zou verzetsheld George Maduro eveneens in Amsterdam worden geëerd. In de Amsterdamse variant wordt een link gelegd tussen Nederland, de koloniën en de Tweede Wereldoorlog.

De miniatuurkunstwerken in Madurodorp moeten naast Nederland betrekking hebben op Suriname, Indonesië en de voormalige Nederlandse Antillen. Ristie zei bijvoorbeeld de bauxietfabriek in Suriname te willen nabouwen. Die speelde volgens hem een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog.

Begin bouw

Volgens Ristie moeten de plannen gefaseerd worden uitgevoerd. ''De gemeente zal per kunstwerk toestemming geven.'' Wanneer de gemeente de plannen van het raadslid goedkeurt, wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2011 met de voorbereiding van de bouw begonnen. ''In het meest gunstige geval gaat de bouw in de tweede helft van 2012 van start'', aldus Ristie.

Maduro werd in 1916 geboren op Curaçao, maar vertrok naar Nederland om rechten te studeren. Als officier in het Nederlandse leger onderscheidde hij zich in 1940 tijdens de Slag om de Residentie. Later zat hij in het verzet. Maduro overleed in 1945 in concentratiekamp Dachau.