UTRECHT - De vraag om financiële hulp bij kerken stijgt. Bij de protestantse kerken is het aantal hulpvragen in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat staat in het rapport Armoede in Nederland 2010, dat Kerk in Actie woensdag heeft gepubliceerd.

Aan het armoedeonderzoek deden vijftien kerkgenootschappen mee. In totaal zijn ruim vierduizend diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties onderzocht.

Ook andere maatschappelijke instellingen, zoals voedselbanken, inloophuizen en verscheidene noodfondsen zijn ondervraagd.

Verdubbeld

Bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de vraag om financiële hulp met ongeveer 16.000 aanvragen in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2007 vroegen nog bijna 7300 mensen in geldnood om hulp, in 2009 is dat aantal gestegen naar bijna 16.000.

Ook bij de Rooms-Katholieke Kerk steeg het aantal hulpvragen: 20 procent meer. In 2007 kreeg de kerk ongeveer tienduizend hulpvragen binnen, twee jaar later twaalfduizend.

Financiële bijstand

De kerken gaven in 2009 in totaal aan ruim 30.000 mensen financiële bijstand. Alleenstaande ouders met kinderen vormen de grootste groep waaraan hulp wordt geboden.

Volgens de onderzoekers komt dat beeld overeen met cijfers van de overheid. Volgens de onderzoekers is de extra inzet van het kabinet-Balkenende IV niet terug te zien in de praktijk van diaconaal werk.

Voor risicogroepen zoals ouderen, asielzoekers, mensen met psychische problemen en mensen met een onbetaalde baan is de situatie niet verbeterd. Zij doen nog regelmatig een beroep op hulp van de kerken.

Belangrijkste oorzaken armoede

Volgens diaconale organisaties zijn de belangrijkste oorzaken voor armoede van maatschappelijk aard, zoals werkloosheid, bezuinigingen of een te laag minimuminkomen. Persoonlijke oorzaken van armoede zijn vaak lagere scholing, etnische afkomst, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en gedragsproblemen.

Vooral mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en daardoor in de schulden raken, kloppen vaak bij diaconale organisaties aan.

Het rapport Armoede in Nederland 2010 is het vijfde armoedeonderzoek dat dit jaar wordt gepresenteerd.

.