DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland overweegt de RijnGouweLijn (RGL) aan te melden voor de Crisis- en herstelwet. Dat meldt verantwoordelijk Gedeputeerde Asje van Dijk zaterdag in NRC Handelsblad.

''Het besluit is nog niet genomen'', nuanceert Van Dijk. ''Maar voor grote infrastructuurprojecten is dat een weg die begaanbaar is. Die je kan helpen als je tempo wilt maken.''

Als de provincie het project aanmeldt voor de Crisis- en herstelwet, ''kunnen de gemeenten überhaupt geen bezwaar meer maken'', aldus de Gedeputeerde. Vooral de gemeente Leiden plaatst al jaren veel vraagtekens bij het project.

Van Dijk vindt dat het ''zo ongelooflijk lang in dit land duurt om iets te presteren op het gebied van infrastructuur. Dat is iets om je zorgen over te maken.''

Verkeerd signaal

De CDA-politicus vindt bovendien dat Leiden zijn burgers een verkeerd signaal heeft gegeven door in 2007 een referendum te organiseren over de aanleg van de RijnGouweLijn.

De meerderheid van de bevolking stemde tegen. ''Het is geen kwestie van hiërarchie'', legt Van Dijk uit ''Maar ruimtelijke vraagstukken zijn een zaak van de provincie. Bij de aanleg van infrastructuur heb je altijd te maken met nimby-effecten, 'not in my back yard'. Mensen die last hebben van een project en die het algemeen belang ondergeschikt maken aan eigenbelang.''

Losse schroeven

De omstreden lightrailverbinding moet Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden met de kust verbinden. Leiden zegde zijn medewerking toe, maar deze kwam in maart op losse schroeven te staan. D66 won de gemeenteraadsverkiezingen met de belofte de aanleg van de RGL tegen te houden.

Dit kan overigens niet, vanwege de toezegging van het oude college. Maar de provincie beloofde wel een milieueffectrapportage (MER) te maken die de haalbaarheid van alternatieve tracés onderzoekt. De resultaten worden over zestien maanden verwacht. Alle voorbereidingen voor de aanleg gaan gewoon door in afwachting van de resultaten.

Juridische stappen

De Universiteit Leiden heeft echter al gezegd juridische stappen te gaan ondernemen als de lijn niet het traject gaat volgen dat in 2008 is afgesproken.

Wanneer voor een alternatieve route wordt gekozen, hebben de studenten en medewerkers van de universiteit niets aan de nieuwe verbinding. Het is de bedoeling dat de RGL in 2015 klaar is.