RIJSWIJK - Docenten van de InHolland-opleiding Media en Entertainment Management (MEM) zijn wel onder druk gezet om te makkelijk diploma's te verstrekken.

Dat meldt de Volkskrant zaterdag op basis van gesprekken en onderzoeksverslagen.

De commissie-Leers, die het gesjoemel met diploma's onderzocht, concludeerde eerder nog dat de leiding geen onoorbare druk heeft uitgeoefend op medewerkers om studenten makkelijker te laten afstuderen.

Volgens de krant is docenten echter herhaaldelijk door het management ''met klem'' verzocht mee te werken aan het wegwerken van het stuwmeer aan langstudeerders. Ook is hen gevraagd de studenten ruimhartig te beoordelen.

Te makkelijk

Een commissie onder leiding van oud-burgemeester van Maastricht Gerd Leers rapporteerde in september dat de MEM langstuderende studenten te makkelijk aan een diploma heeft geholpen.

De commissie hield het diplomatraject van MEM in Haarlem op verzoek van het bestuur van de hogeschool tegen het licht. InHolland zelf nam alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over.

Diplomatrucs

Het bestuur concludeerde uit het rapport dat er geen bewijzen van diplomatrucs of fraude bij de opleiding speelden, maar dat het speciale traject om langstudeerders alsnog te laten afstuderen ''onvoldoende transparant'' was, niet aan de regels voldeed en leidde tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van studenten.

Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) wil opheldering van Halbe Zijlstra, staatssecretaris Onderwijs. Van der Ham vraagt zich af hoe het kan dat er nu uit verslagen andere informatie komt dan via de commissie-Leers.

Gesprekken overdoen

Het Kamerlid wil dan ook weten of de gesprekken die de commissie-Leers voerde wel grondig genoeg waren of dat Zijlstra overweegt er bij de onderwijsinspectie op aan te dringen om die gesprekken over te doen.