DEN HAAG - Vorig jaar zijn 592.665 proeven op dieren uitgevoerd, ongeveer 2,5 procent meer dan in 2008. Dat blijkt uit cijfers in Zo doende 2009, het jaaroverzicht over dierproeven van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) dat vrijdag bekendwerd.

Volgens Proefdiervrij is het voor het eerst in zes jaar dat het aantal proeven toenam. De organisatie zegt geschokt te zijn en spreekt van een ''abrupt einde van een positieve trend''.

In 1978 werden nog ruim 1,5 miljoen proeven op dieren gedaan.

De meeste proeven werden vorig jaar uitgevoerd op muizen (279.165, met ruim 47 procent bijna de helft van alle dieren), gevolgd door ratten (140.215) en kippen (85.867).

Meer toxicologische tests

Volgens zowel Proefdiervrij als de nVWA is de toename van het aantal proeven vooral te danken aan meer toxicologische tests vanwege een nieuwe Europees systeem, REACH.

Verder werden meer proeven uitgevoerd op kippen voor wetenschappelijk onderzoek. In de totale categorie vogels zakte het aantal proeven omdat in 2008 veel onderzoek werd verricht op deze dieren vanwege de vogelgriep.

Wetenschappelijk onderzoek

Meer dan de helft van de tests op dieren (52,8 procent) werd gedaan voor wetenschappelijk onderzoek. Ruim een derde (35,7 procent) was ten behoeve van ontwikkeling van onder andere sera, vaccins en geneesmiddelen.

De nVWA liet 666 inspecties uitvoeren bij instanties die een vergunning hadden voor het doen van proeven. De meesten hielden zich aan de regels, een kreeg een waarschuwing omdat de proeven anders werden uitgevoerd dan in het onderzoeksplan omschreven.