DEN HAAG - Bij dierproeven zijn de regels voor dierenwelzijn vorig jaar in bijna alle gevallen goed nageleefd. Dat blijkt het jaaroverzicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Ruim de helft van de dierproeven was voor wetenschappelijk onderzoek, voor een groot deel voor geneesmiddelen, vaccins, serums of veterinaire producten. Vorig jaar waren er meer proeven bij ratten en kippen.

De nVWA heeft ruim 660 inspecties uitgevoerd in het kader van de Wet op de dierproeven. De organisatie controleerde onder meer of de huisvesting van de dieren voldeed aan de regels en of de dieren zorgvuldig werden behandeld en verzorgd. De nVWA keek ook of de onderzoekers en dierenverzorgers de juiste opleidingen hadden gevolgd.

Alleen instantanties die daarvoor een vergunning hebben, mogen dierproeven doen. Vorig jaar waren er tachtig vergunninghouders geregistreerd. Ook voor het fokken van proefdieren is een speciale vergunning nodig.