KERKRADE - Tientallen slachtoffers van misbruik binnen de katholieke kerk hebben woensdagmiddag een demonstratieve tocht door Kerkrade gehouden. De tocht eindigde bij het voormalige jongensinternaat St. Maria ter Engelen van de broeders franciscanen.

Volgens de actiegroep Mea Culpa hebben achttien broeders van dit internaat zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Advocaat Bob van der Goen zei inmiddels over 58 verklaringen van slachtoffers te beschikken.

Hij wees nog eens op de brief die hij aan de paus stuurde waarin hij diens aftreden eist. Namens Belgische slachtoffers sprak de Vlaamse priester Rik Devillé, die opriep tot gezamenlijke juridische actie. Devillé beschuldigde de paus ervan wereldwijd een grote doofpot te organiseren.

Juridische stappen

Woordvoerder Bert Smeets van Mea Culpa zei dat de kerk moet stoppen met preken, en beginnen met spreken. Mea Culpa heeft inmiddels juridische stappen aangekondigd tegen de Duitse congregatie van de broeders franciscanen in Aken, onder wiens gezag het voormalige jongensinternaat in Kerkrade viel.

Voormalige internen maakten van de gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen, zowel onderling als met slachtoffers van andere kerkelijke instellingen, onder wie enkele vrouwen die zeiden door nonnen te zijn misbruikt.

Bij het voormalige internaat legden mensen vier witte rozen neer voor evenveel voormalige internen die inmiddels zijn overleden.

Demonstratie Kerkrade