ARNHEM - De vakbonden die brandweermannen vertegenwoordigen, vinden dat brancheorganisatie NVBR de veiligheid van de Nederlandse brandweer en dus ook van de burgers in gevaar brengt.

De brancheorganisatie neemt volgens de bonden al jarenlang klachten over het communicatiesysteem C2000 niet serieus en luistert niet naar de problemen van de achterban.

Daarom willen de bonden een nieuwe brancheorganisatie oprichten. Zij schrijven dit dinsdag in een brief aan het Veiligheidsberaad, het overkoepelende orgaan van de voorzitters van alle veiligheidsregio’s, en minister Ivo Opstelten van Veiligheid.

Een zegsman van Abvakabo FNV heeft dinsdag een bericht daarover van de NOS bevestigd.

Onverantwoord

De directe aanleiding is het voorstel van de NVBR om minder brandweerlieden te laten meerijden op tankspuitwagens. De NVBR wil dit aantal verlagen van zes naar vier, maar volgens de brandweerlieden zelf is dat onverantwoord.

Ook willen de brandweerlieden dat hun brancheorganisatie harder verzet biedt tegen alle bezuinigingen in de sector.

Onbegrepen

''De NVBR vertegenwoordigt alleen de top van de brandweerwereld’’, stelt de woordvoerder. ''Niet de mensen op de werkvloer. Die voelen zich onbegrepen en ongehoord.’’

De vakbonden willen in overleg met minister Opstelten over het oprichten van een nieuwe brancheorganisatie. ''Als niet alle betrokkenen ons initiatief steunen, leidt het alleen maar tot verspilling van energie en onrust in de sector’’, meent de Abvakabo FNV.

Kritiek

Nederland telt ongeveer 27.000 brandweerlieden. De NVBR stelt dinsdag in een reactie zich niet te herkennen in de kritiek van de vakbonden. ''Wij hebben deze signalen niet ontvangen'', aldus een zegsman.

Het evalueren en verbeteren van C2000 noemt de branchevereniging ''een zorgvuldig proces''. Ook waar het gaat om voertuigbezetting gaat de NVBR naar eigen zeggen ''vooral niet over een nacht ijs''.

Taak

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het niet zijn taak te reageren op de brief, omdat die in de eerste plaats tegen de brancheorganisatie gericht is.

Het ministerie wijst er wel op dat er al druk gewerkt wordt aan een verbeterplan voor C2000 en dat daarover ook veel contact is met de NVBR, net als over het werk van de brandweer zelf.