DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag Ina Post vrijgesproken van het doden van een bejaarde vrouw in Leidschendam in 1986.

Volgens het hof is er geen bewijs dat de toenmalige bejaardenverzorgster Post de 89-jarige mevrouw Kolstee in haar woning heeft gewurgd.

Post werd voor dit feit in 1987 veroordeeld tot zes jaar cel. Vorig jaar gaf de Hoge Raad het hof in Den Bosch opdracht de zaak over te doen, omdat twijfels waren gerezen over de juistheid van die veroordeling.

Post zou slachtoffer zijn geworden van een rechterlijke dwaling, na slecht rechercheonderzoek.

Kascheques

In die herzieningsprocedure eiste het Openbaar Ministerie vorige maand zes jaar cel, in de overtuiging dat Post mevrouw Kolstee van het leven heeft beroofd. Post zou op de kascheques van het slachtoffer uit zijn geweest.

Ina Post werd destijds gearresteerd, omdat zij de laatste zou zijn geweest die het slachtoffer in leven had gezien.

Onder druk

Tijdens verhoren door de politie legde zij bij herhaling een bekentenis af. Volgens Post is zij onder druk van haar verhoorders tot die verklaringen gekomen. Volgens het hof in Den Bosch is de druk tijdens die verhoren aanzienlijk, maar niet ontoelaatbaar geweest.

Niettemin zijn de bekentenissen niet bruikbaar voor het bewijs. Post heeft geen blijk gegeven van harde daderwetenschap, aldus het hof. De details die zij gaf, heeft zij mogelijk uit een krantenbericht over de zaak kunnen putten. Daarbij is zij na haar arrestatie met de recherche in de woning van het slachtoffer geweest.

Acute stressstoornis

Bovendien stond Post ten tijde van het afleggen van de bekennende verklaringen psychisch niet erg stevig in haar schoenen, zo heeft het hof vastgesteld. Haar arrestatie leidde destijds tot een acute stressstoornis. Volgens het hof is de bekentenis onder invloed van die stoornis tot stand gekomen. De politie heeft daar onvoldoende acht op geslagen.

Op het punt van de kascheques klopte de bekentenis niet. Al met al zijn de bekennende verklaringen te weinig betrouwbaar, aldus het hof.

Vooringenomen

Het hof verwierp een aantal verweren van advocaat Geert-Jan Knoops, die meende dat het Openbaar Ministerie door vormverzuim het recht op vervolging had verspeeld. Volgens Knoops is er bewust voor Post ontlastend materiaal achtergehouden en is de politie vooringenomen geweest. Het hof deelt die mening niet.

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich neer bij de vrijspraak van Ina Post voor moord op de bejaarde mevrouw Kolstee in 1986 en gaat niet in cassatie. Hoofdadvocaat-generaal Charles van de Voort heeft dat woensdagochtend gezegd in reactie op het arrest van het gerechtshof in Den Bosch.

Teleurgesteld

Het OM onderkent dat de bekentenis van Post als belangrijkste pijler onder het bewijs is weggevallen. ''We zijn teleurgesteld maar er moet een streep onder deze episode. De zaak heeft lang genoeg geduurd. Justitie vecht niet tegen windmolens’’, reageerde Van der Voort.

''We hebben om een veroordeling gevraagd en zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar we begrijpen ook de motivering van het gerechtshof.’’

Druk

Justitie benadrukt dat het hof heeft vastgesteld dat in de verhoren van Ina Post geen ongeoorloofde druk is uitgeoefend en er geen sprake was van een tunnelvisie.

Van der Voort voegde toe dat het in de huidige tijd ondenkbaar zou zijn geweest dat daderinformatie via de politie bij de pers terechtkomt en dat de politie een potentiële verdachte een rondleiding over de plaats van het misdrijf geeft. De hoofdadvocaat-generaal meent bovendien dat politiemensen tegenwoordig beter kunnen beoordelen in welke gemoedstoestand verdachten hun verklaring afleggen.

Steunbewijs

Het gaat justitie te ver om een bekentenis voortaan alleen nog maar als steunbewijs te kunnen gebruiken, zoals advocaat Geert-Jan Knoops in een eerste reactie op de vrijspraak voorstelde.

Volg reacties op dit nieuws op NUlive

Ina Post vrijgesproken