WILLEMSTAD - De nieuwe staatkundige herstructurering van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 wordt niet door iedereen met enthousiasme ontvangen. Vooral op Curaçao is er een sterke beweging tegen deze vorm van 'rekolonisatie'.

Grootste opposant van de structuur is Helmin Wiels, leider van de partij Pueblo Soberano (Souverein Volk) die sinds vorige maand coalitiepartij is in de nieuwe regering van Curaçao.

Hij heeft jarenlang geageerd tegen de nieuwe staatkundige structuur, die hij consequent omschrijft als rekolonisatie.

Wiels werd ooit gearresteerd tijdens een betoging op Curaçao tegen het staatkundige proces en schroomde er niet voor met een davidsster te protesteren tegen het voornemen van Nederland om te beginnen met een verwijsindex voor Antillianen.

Ruil

Op het eiland is ook lange tijd veel verzet geweest tegen het feit dat Nederland in ruil voor de sanering van de enorme Antilliaanse schuldenlast, meer inzicht en controlemogelijkheden heeft gekregen over het justitieapparaat en het financiële bestuur. Tegenstanders zien hierin een onwenselijke aantasting van de autonomie.

Op Sint Maarten, waarvoor dezelfde regels gelden, is er nauwelijks protest geweest. Dat eiland kan vooral niet wachten los te komen van bemoeienis van Curaçao. Datzelfde geldt ook heel sterk voor de Sabaanse regering, die het wegvallen van de 'bemoeizucht van Willemstad' met gejuich begroet.

Homohuwelijk

Op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is er verder veel schrik over invoering van 'Nederlandse' wetten als het recht op euthanasie, abortus en het homohuwelijk. Vooral op het zeer christelijke Sint Eustatius zijn die bezwaren voor veel politici onoverkomelijk.

Statenlid Reginald Zaandam, die onlangs namens de coalitiepartij van Sint Eustatius moest stemmen voor de staatkundige herstructurering, stemde vanwege morele argumenten tegen; waarna hij direct werd geroyeerd.

Bonaire

Ook op Bonaire bestaat er bij een deel van de politici schrik voor toenemende Nederlandse invloed, reden waarom er op het eiland al geruime tijd wordt gesproken over een referendum waarin de bevolking zich kan uitspreken. Probleem is echter dat het traject van 10-10-10 inmiddels onomkeerbaar is.

Want hoe groot het verzet ook moge zijn, 10-10-10 is inmiddels een feit, op die datum verdwijnen de Antillen en worden Curacao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk en worden de BES-eilanden Nederlandse gemeenten.

Een groot deel van de bevolking juicht die ontwikkeling van harte toe. Het is nu aan de Antilliaanse politici zelf om te bepalen hoe ze de komende jaren, in de nieuwe structuur, met de overgebleven gevoelens van onvrede omgaan.