UTRECHT - Middelbare scholieren zouden veel beter presteren als er meer en betere leerkrachten voor de klas zouden staan. Vooral allochtone leerlingen zouden gebaat zijn bij meer en betere docenten.

Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht in opdracht van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De resultaten zijn donderdag gepubliceerd.

Dronkers onderzocht de resultaten van Nederlandse scholieren die in 2006 deelnamen aan PISA, een internationaal onderzoek naar schoolprestaties op het gebied van taal, rekenen en natuurwetenschappen.

Scholen met een lerarentekort scoorden aanmerkelijk lager dan scholen met voldoende docenten. Vooral allochtone havo- en vwo-leerlingen deden het ook slechter naarmate er op hun school meer onbevoegde docenten voor de klas stonden.

Nijpender

Het tekort aan voldoende geschoolde leerkrachten wordt in de nabije toekomst naar verwachting steeds nijpender. Volgens de AOb verlaat de komende jaren de helft van de leraren het onderwijs, omdat zij met pensioen gaan of een andere baan zoeken.

Vorig jaar liet 80 procent van de scholen ongediplomeerde docenten lessen verzorgen om tekorten op te vangen. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat bijna een op de vijf leraren op havo- en vwo-scholen geen lesbevoegdheid heeft.

Investeren

De studie van Dronkers toont volgens AOb-voorzitter Walter Dresscher aan dat investeren in leerkrachten loont. ''Leerlingen scoren het beste met genoeg goede mensen voor de klas'', stelt hij. ''De economie profiteert daar ook nog eens het meeste van.'' Hij verwijst daarmee naar een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Die stelde eerder dat het opleidingsniveau in een land direct invloed heeft op de economische groei.