DEN OEVER - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kijkt tevreden terug op de grote rampoefening op de Waddenzee, waarbij zaterdag nieuwe afspraken tussen hulpverleners te land en ter zee werden getest. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Bij een eerste evaluatie van de oefening bleek volgens de woordvoerder dat met name de samenwerking tussen 'land- en waterpartijen' beter kan.

De conclusie werd getrokken op grond van bevindingen bij zowel de incidentbestrijding op zee als bij het aan wal brengen van 'gewonden'.

De uitkomsten worden de komende weken verder in kaart gebracht. De hele evaluatie van de oefening is naar verwachting over enkele weken klaar.

Scenario

Bij de oefening op de Waddenzee was sprake van een scenario waarbij twee schepen van een liefdadigheidsinstelling waren betrokken, met in totaal 175 opvarenden.

Toen in de machinekamer van een van de schepen een zogenaamde explosie plaats had, schoot het andere schip te hulp. Daarbij ontstond een botsing, waarna olie de Waddenzee in stroomde. Bij het 'incident' raakten 75 mensen gewond.

Evacuatie

De rampsimulatie beperkte zich niet tot evacuatie van de opvarenden van het 'in problemen geraakte' schip. De zogenaamde gewonde slachtoffers werden na hun 'redding' naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.

De niet gewonden werden in een sociaal cultureel centrum in Den Oever opgevangen en geregistreerd. Zo werd getest of het hele proces van afvoeren van gewonden goed verliep. Met name het Westfriesgasthuis in Hoorn gebruikte de oefening om te zien of het een grote stroom gewonden aan kan.

Hulpverleners

Bij de praktijkoefening werden ongeveer driehonderd hulpverleners ingezet, onder wie brandweerlieden, geneeskundigen, mensen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Rijkswaterstaat, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), medewerkers van de gemeente Wieringen en medisch personeel van drie ziekenhuizen.