DEN HELDER - Op de Waddenzee vindt zaterdag een grote rampoefening plaats op een schip met 150 opvarenden. Doel van de oefening is volgens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de samenwerking tussen hulpverleners te land en ter zee te testen.

De rampsimulatie beperkt zich niet tot evacuatie van de opvarenden van het 'in problemen geraakte' schip.

De zogenaamde slachtoffers worden na hun 'redding' naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Zo wordt getest of het hele proces van afvoeren van gewonden goed verloopt.

Circa honderd hulpverleners worden bij de praktijkoefening ingezet, waaronder brandweerlieden, geneeskundigen en mensen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Rijkswaterstaat en het Korps landelijke politiediensten (KLPD).