AMSTERDAM - Amsterdam verplicht migranten die al jaren in Nederland wonen niet langer om een inburgeringscursus te volgen.

Wethouder Andrée van Es (GroenLinks) vindt dat de inburgertoets onnodig is voor mensen waarbij het evident is dat ze al ingeburgerd zijn. Sinds 1 september zijn zij van de inburgeringsplicht ontheven.

De cursus is volgens een woordvoerder van de wethouder bedoeld voor mensen die net in Nederland zijn aangekomen en de taal nog niet machtig zijn.

Beledigend

Als overduidelijk is dat mensen al lang en breed ingeburgerd zijn is het overbodig en soms zelfs beledigend om hen lastig te vallen met een inburgeringsexamen, vindt Van Es.

De gemeente gaat hiermee niet in tegen landelijke wetgeving. Die biedt volgens de woordvoerder gemeenten de ruimte om zelf invulling te geven aan de inburgering.