AMSTERDAM - De 26-jarige vrouw die in oktober 2007 haar dochtertje doodde door haar in De Bijenkorf in Amsterdam van vierhoog naar beneden te gooien, lijdt niet aan een persoonlijkheidsstoornis. Zij moet derhalve niet de tbs-maatregel opgelegd krijgen.

Tot die conclusie zijn gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum (PBC) gekomen, na een zeven weken durende klinische observatie. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de vrouw.

Het hof had in maart van dit jaar de observatie in het PBC gelast, omdat de oordelen van vier eerder ingeschakelde psychologen en psychiaters sterk uiteenliepen. De rechtbank ontsloeg de vrouw, J. van T., van rechtsvervolging en legde haar tbs met dwangverpleging op.

Het kind (anderhalf jaar oud) overleed destijds direct na de val. Van T. sprong erachteraan, maar overleefde dit.

Vastgezet

Nadat Van T. uit het ziekenhuis was ontslagen, werd zij vastgezet in een huis van bewaring, waar zij sindsdien heeft verbleven.

Zowel haar advocaten als enkele bij de zaak betrokken gedragsdeskundigen spreken hier schande van: de vrouw T. is veeleer slachtoffer dan dader en had destijds direct omgeven moeten worden met adequate zorg.

Verwerking

Achter de tralies is zij niet of nauwelijks toegekomen aan de verwerking van het trauma van het door eigen toedoen verliezen van haar kind.

De deskundigen zijn het erover eens dat Van T. ten tijde van het drama in een ernstige psychose verkeerde. Maar over de oorzaak verschillen zij van mening: twee deskundigen hebben vastgesteld dat de psychose is voortgekomen uit een borderlinestoornis.

Afslankpillen

Twee anderen hadden het vermoeden dat door Van T. gebruikte afslankpillen, waarin veelal gevaarlijke bestanddelen zitten, deze in de hand hebben gewerkt. Het PBC heeft geconcludeerd dat van enige stoornis geen sprake is.

Een team van Mentrum, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, heeft zich bereid verklaard om Van T. te begeleiden, voor het geval het hof tot een ander oordeel komt dan de rechtbank en het de vrouw op vrije voeten stelt.

Vrijdag zal het Openbaar Ministerie zijn visie op de zaak geven, mede op basis van het rapport van het PBC.