WAGENINGEN - Bijna 70 procent van de Nederlanders die in een gebied wonen waar hun huis meer dan 2 meter onder water zal komen te staan als er een dijk breekt, onderschat dat risico.

Een kwart denkt zelfs dat hun huis helemaal niet zal onderlopen. Wie wel van een overstromingsrisico weet, onderschat meestal hoe hoog het water dan in werkelijkheid zou komen te staan.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de tevredenheid van Nederlanders met maatregelen tegen hoogwater, dat onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit heeft uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Vrijwel iedereen die langs de Noordzee- of IJsselmeerkust woont en alle bewoners van het stroomgebied van de grote rivieren lopen kans op een ernstige overstroming bij dijkdoorbraak. Het rivier- of zeewater zal dan heel snel metershoog stijgen in woongebieden.