DEN HAAG - De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD is zijn boekje te buiten gegaan in onderzoeken tegen twee medewerkers van de dienst die werden verdacht van fraude. De inzet van bijzondere bevoegdheden bij twee operaties was onrechtmatig.

Dat staat in een rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat vrijdag is verschenen.

Bij het eerste onderzoek was niet duidelijk dat de medewerkers een bedreiging zouden vormen voor de krijgsmacht.

Daarom had de MIVD bijzondere bevoegdheden niet mogen gebruiken. Het andere onderzoek had zich juist meer moeten richten op de vraag of de twee een bedreiging vormden.