DEN HAAG - Op Giro 555 is inmiddels meer dan 17 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. De SHO meldde vrijdag dat de teller op 17.357.010 euro staat.

Donderdagavond, na een speciale actiedag, stond de teller op 16,1 miljoen euro.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zeggen heel tevreden te zijn met het resultaat van de actiedag die zij met de publieke en commerciële radio- en tv-stations hielden. De SHO besteedt het geld aan directe noodhulp, zoals medische zorg, onderdak, water en voedsel.

Ruim 27.000 mensen belden donderdag het speciaal daarvoor in het leven geroepen actienummer. Daarnaast werden er ruim 3500 sms'jes gestuurd die per sms 3 euro opleverden voor Giro 555.

De ING liet de SHO vrijdagochtend weten dat ze de kosten van het betalingsverkeer van donderdag kwijtscheldt. Ook KPN en Vodafone bieden hun diensten gratis aan, zodat er voor de SHO geen kosten zijn voor het gebruik van het 0800-nummer.

Actie Pakistan