AMSTERDAM - Peter la S., kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces Passage, is een civiele procedure tegen de staat begonnen.

La S. ligt al geruime tijd overhoop met justitie, omdat zij gemaakte afspraken volgens La S. niet nakomt. Toezeggingen over de (toekomstige) veiligheid van La S. zouden niet worden gerealiseerd.

De kroongetuige heeft zijn verdere medewerking aan het proces, dat maandag werd hervat, opgeschort totdat de civiele zaak is afgerond.

Liquidatie

La S.' advocaat Jan Peter van Schaik vroeg de rechtbank de vervolging van zijn cliënt op te schorten, dan wel de strafzaak tegen hem aan te houden. La S. staat in Passage als verdachte terecht voor zijn aandeel in de liquidatie van Kees Houtman in 2005.

De uitkomst van de civiele procedure zou er volgens Van Schaik toe kunnen leiden dat de overeenkomst tussen La S. en het Openbaar Ministerie ongedaan wordt gemaakt.

Anonieme getuigen

Voordat Van Schaik gewag maakte van de civiele procedure, ging La S. maandag in op de beweringen van twee anonieme getuigen die zijn opgevoerd door de advocaten van enkele verdachten in het proces.

Dit tweetal zou kunnen verklaren dat La S. ook nog voor een andere liquidatie verantwoordelijk zou zijn. ''Complete nonsens'', aldus La S., ''Eftelingmateriaal, een noodsprong, een geconstrueerde beschadigingsactie.''

Strategie

Volgens de kroongetuige is de introductie van deze beide getuigen, die onder de codenamen F1 en F3 onlangs tot het proces werden toegelaten, louter een poging om hem te beschadigen. De advocaten van de verdachten tegen wie La S. in het proces heeft verklaard, hebben hun strategie veranderd, meent de kroongetuige.

Aanvankelijk hebben zij geprobeerd zijn verklaringen inhoudelijk onderuit te halen, daarna is de aanval op zijn persoon geopend, aldus La S. ''Nu, na drieënhalf jaar, trekken zij plotseling een blik open waarin twee getuigen zitten.'' La S. noemde het ''slinkse methoden'', waarmee de raadslieden de rechtbank ''een rad voor ogen proberen te draaien.''

Het OM reageert maandagmiddag op het pleidooi van advocaat Van Schaik. Zowel de perikelen rond La S. en diens bescherming als rond de F-getuigen zullen tot nieuwe vertraging in het proces leiden.