DELFT - Bewoners in de Delftse wijk Koningsveld blijken al jaren op grond te wonen die met pcb's is verontreinigd. De gemeente gaat de bodem nu met spoed saneren, zo blijkt uit een brief die bewoners het afgelopen weekend hebben ontvangen.

Eind jaren negentig, begin 2000 zijn grote delen van de wijk al gesaneerd omdat er polychloorbifenyl in de grond was aangetroffen.

Een ander deel van de buurt is vorig jaar onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het goedje, dat een gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Daaruit kwam naar voren dat er zowel in de grond als in het grondwater pcb's zitten.

Het gebied grenst aan vaarweg de Delftse Schie.

Gezondheidsrisico

Volgens de gemeente Delft kan de verontreiniging ''bij gebruik van de achtertuinen als moestuin mogelijk leiden tot een gezondheidsriciso voor de mens''. De grondverontreiniging is aanwezig vanaf het maaiveld tot een diepte van ongeveer 1 meter.

Pcb's werden in het verleden verwerkt in onder andere bestrijdingsmiddelen, harsen, motorolie, inkt, verf en lijm. In de Delftse wijk stond vroeger een verffabriek, de gemeente vermoedt dat de verontreiniging daardoor veroorzaakt is.

Verffabriek

Volgens wethouder Saskia Bolten (Milieu) dacht men tien jaar geleden nog dat vervuiling alleen op de plek zelf in de bodem terecht kon komen, in dit geval op de locatie van de verffabriek. ''Later bleek pas dat het toch uitwaaierde.''

De gemeente Delft sluit bij monde van de wethouder nu wel uit dat de vervuiling van de bewuste fabriek elders nog opduikt.

Hoeveel de sanering gaat kosten, kon zij nog niet zeggen, noch hoelang het schoonmaken precies gaat duren. ''We streven ernaar dat de tuinen volgend jaar weer in orde zijn.''