LYON - Nederlandse vrouwen hebben voor Europese begrippen relatief weinig kans borstkanker te overleven.

Van elke 100.000 Nederlandse vrouwen sterven er ongeveer dertig aan de ziekte.

Alleen in Ierland en Denemarken ligt het sterftecijfer hoger. Spanje kent naar verhouding de minste borstkankerslachtoffers.

Gevaar afgenomen

Het gevaar van borstkanker in Nederland is de afgelopen decennia wel afgenomen. Eind jaren tachtig lag het sterftecijfer ongeveer een kwart hoger dan nu. Vooral Nederlandse vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud hebben tegenwoordig een grotere kans borstkanker te overleven.

De cijfers staan in een studie die het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, heeft uitgevoerd.

De onderzoekers vergeleken het aantal borstkankerdoden in 28 Europese landen. De bevindingen werden donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal. Verklaringen voor de cijfers geven de onderzoekers niet.