DEN HAAG - De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers ( VBV) maakt zich ernstig zorgen over het toenemend geweld tegen vrijwillige brandweerlieden.

Uit onderzoek van de NOS en de VBV onder 6500 VBV-leden blijkt dat bijna 60 procent een of meerdere keren te maken heeft gehad met bedreiging, mishandeling of scheldpartijen.

Van de ondervraagden vindt 75 procent dat het geweld fors is toegenomen. Dat bevestigde voorzitter Cees van Beek van de VBV woensdag.

Raddraaiers

De VBV wil op korte termijn overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Van Beek worden vrijwillige brandweerlieden in dorpen en wijken vaker dan andere hulpverleners in hun dagelijks leven geconfronteerd met de raddraaiers.

''Ze komen ze tegen in het postkantoor, de kerk of de supermarkt. Dat heeft een enorme impact op hun sociale leven.''

Van Beek wil met Binnenlandse Zaken nagaan hoe deze problemen kunnen worden aangepakt.

Geweld

Volgens de cijfers van de VBV zijn in Nederland 22.000 vrijwillige brandweerlieden actief. Er zijn vijfduizend beroepskrachten. De afgelopen tien jaar zijn er duizend vrijwilligers afgehaakt.

Of dat te maken heeft met het toenemend geweld, is volgens Van Beek nooit onderzocht. Het wordt wel steeds moeilijker om vrijwilligers te werven, aldus de VBV-voorzitter.

Gesprekspartner

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees erop dat de vrijwillige brandweer al via de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) gesprekspartner is van de overheid.

''Met de NVBR wordt al gesproken over het uitvoeren van maatregelen om geweld tegen hulpverleners terug te dringen'', aldus de woordvoerder.