UTRECHT - De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL daagt onder meer het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail voor de rechter vanwege vermeende geluidsoverlast door de hogesnelheidslijn.

De stichting eist in een kort geding dat minister Camiel Eurlings maatregelen treft tegen de hsl-herrie. De rechtbank in Utrecht bevestigde dinsdag dat het geding voor 3 september op de agenda staat.

Volgens de stichting blijkt uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) dat de geluidsnorm voor 2010 inmiddels is overschreden.

Eerder TNO-onderzoek wees uit dat de oudere treinen waarmee werd gereden, meer geluidsoverlast veroorzaakten dan voorzien.

Andere treinstellen

Hierop beloofde verkeersminister Camiel Eurlings maatregelen te nemen. Zo zijn onder meer de wielen van de treinen gladder geslepen. Bovendien worden er sinds dit jaar andere treinstellen gebruikt. Dit zou het treingeluid moeten hebben verminderd, stelt het ministerie. Dit zou al zijn gebleken uit losse metingen die TNO eerder deze zomer in Schiebroek verrichtte.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en spoorbeheerder ProRail vroegen onderzoeksbureau TNO opnieuw metingen te verrichten naar de geluidstrillingen die de hogesnelheidslijn (hsl) veroorzaakt, zo werd maandag bekend.

Het nieuwe onderzoek vindt onder meer plaats op verzoek van de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland), waar veel bewoners klaagden over de geluidsoverlast die de speciale lijn tussen Amsterdam en Rotterdam zou veroorzaken.