DEN HAAG - De laatste staf van de Task Force Uruzgan (TFU) is zondag aan het eind van de middag teruggekeerd in Nederland.

Demissionair minister Eimert van Middelkoop (Defensie) verwelkomde brigade-generaal Kees van den Heuvel, diplomaat Jennes de Mol en de manschappen op vliegbasis Eindhoven. Daar stond het thuisfront de manschappen op te wachten.

Van Middelkoop zei in zijn welkomsttoespraak dat de successen die de Task Force Uruzgan heeft behaald in Afghanistan niet vanzelf kwamen.

Nieuwe kabinet

''Daar hebben twintigduizend Nederlandse militairen hard aan gewerkt en soms ook hard voor gevochten. Zij hebben dat gedaan samen met diplomaten en ontwikkelingswerkers. Ik dank u allen voor uw inzet'', aldus Van Middelkoop.

De demissionair ChristenUnie-bewindsman benadrukte dat hij verwacht dat Nederland doorgaat met het buitenlands beleid. ''Ik ga er van uit dat ook het nieuwe kabinet ziet waar de belangen liggen van ons land."

"Een land dat zijn boterham voor een groot deel in het buitenland verdient. Bij zo'n land past geen provincialisme. Bij zo'n land past een open blik en de bereidheid om wereldwijd dienstbaar te zijn.''

Overdracht

Nog niet alle TFU-militairen zijn terug in Nederland. Het merendeel is inmiddels weg uit Uruzgan, maar onder meer leden van het provinciaal reconstructie team (prt) vertrekken binnenkort, aldus Defensie. De troepen maken altijd eerst een tussenstop op Kreta om enkele dagen bij te komen.

Het militair bevel van de ISAF in Uruzgan is op 1 augustus overgedragen. De afgelopen maanden hebben de Nederlandse militairen de taken overgedragen aan de Amerikanen en Australiërs en aan de Afghaanse veiligheidsdiensten.

De Redeployment Task Force (RDTF) onder leiding van brigadegeneraal Jan Broeks is de komende maanden in Uruzgan bezig met de terugzending van materieel. Alle ongeveer zevenhonderd militairen van deze eenheid zijn afgelopen week aangetreden op Kamp Holland - dat nu Camp Holland heet.

Terugkomst