DEN HAAG - Waterbedrijf Dunea begint dit najaar met een grootscheepse reinigingsoperatie van de waterwinning in het duingebied Meijendel tussen Wassenaar en Den Haag.

De operatie, waarbij alle plassen worden schoongemaakt, gaat in totaal zeven jaar duren.

''De kwaliteit van het drinkwater zal op geen enkel moment in gevaar zijn, maar er is wel overlast voor omwonenden en mensen die door de duinen wandelen en fietsen'', aldus een woordvoerster van Dunea.

De overlast bestaat vooral uit werkverkeer zoals vrachtwagens die vanaf december af en aan rijden met zand en andere reststoffen die op de bodem van de plassen liggen als het water eruit is.

Bodemmonsters

Het slib wordt - nadat er bodemmonsters zijn genomen - hergebruikt of vernietigd.

De werkzaamheden zijn volgens de woordvoerster eens in de twintig tot dertig jaar nodig om de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater te waarborgen. De door de jaren heen verzamelde plantenresten op de bodem van de infiltratieplassen sijpelt het water lastiger door naar de zoetwatervoorraad.De werkzaamheden beginnen in oktober, als het broedseizoen is afgelopen.