DEN HAAG - Het internationale HIV/Aids-consortium (met daarin het Aids Fonds, Stopaidsnow en het COC) krijgt geen subsidie meer van de rijksoverheid, net als de Wereldwinkels.

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond laten weten. Bij de beslissing is gekeken naar de kwaliteit van de aanvragen.

In het voorjaar vielen er 23 van de 43 aanvragen voor subsidie uit de pot van ontwikkelingssamenwerking af.

Van de 23 aanvragers gingen er twintig in beroep tegen de afwijzing, waaronder het consortium en de winkels.

Hoorzitting

Achttien bezwaarmakers zijn in een speciale hoorzitting gehoord. Van hen zijn er drie door in de aanvraagprocedure. De overige vijftien werden afgewezen. De twee resterende bezwaarmakers wachten nog op hun hoorzitting.

Onder de nu 23 resterende kandidaten is overigens lang niet zoveel te verdelen als de organisaties denken nodig te hebben. Ze zouden samen zo'n 900 miljoen euro meer gevraagd hebben dan er te verdelen valt.

Harde klap

De samenwerkende aidsorganisaties hekelen het besluit als 'een harde klap voor de internationale aidsbestrijding'.

''Belangrijke onderdelen van het door Nederland gekozen aidsbeleid kunnen niet langer worden uitgevoerd. Vooral kwetsbare groepen als drugsgebruikers, homomannen, gedetineerden, jongeren, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden worden de dupe. Een unieke bijdrage aan de strijd tegen hiv en aids in 23 landen wordt afgebroken'', aldus het samenwerkingsverband.

De organisaties dringen er bij de politiek op aan andere mogelijkheden voor de financiering van deze activiteiten te creëren.