TEXEL - Op het eiland Texel bevindt zich momenteel een recordaantal broedende paren lepelaars. Staatsbosbeheer bevestigde donderdag een bericht hierover in het Noordhollands Dagblad.

Volgens boswachter Erik van der Spek telt Texel op dit moment 540 broedende paren, bijna 150 meer dan vorig jaar.

De lepelaar lijkt op een ooievaar, maar is heel duidelijk herkenbaar aan zijn spatelvormige, verbrede snavel. Het totale aantal lepelaarparen in Nederland ligt iets boven de 2200.

In de jaren zestig nam het aantal lepelaars in Nederland zienderogen af, onder meer als gevolg van een gifongeval in het Botlekgebied.

Dit verslechterde de waterkwaliteit voor de Nederlandse kust lange tijd. De overheid en natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de kwaliteit van het zeewater te verbeteren.

Trekroutes

Ook heeft de internationale milieubeweging flink geïnvesteerd in veilige trekroutes voor de lepelaars. De grote witte vogel geldt als een zeldzame diersoort.

Zij komen in Nederland vooral voor op de Waddeneilanden en langs de IJsselmeerkust.

Er zijn meer landen waarin de lepelaarpopulatie snel toeneemt, zoals Duitsland, Engeland en Hongarije.