KOEKANGE - Een medewerker van een ingenieursbureau heeft donderdagochtend achter de boerderij van de pleegouders van de verdwenen Willeke Dost in Koekange grondmonsters genomen..

Dit gebeurde onder toeziend oog van een officier van justitie en een agent van de milieupolitie. Dit maakte een woordvoerster van het openbaar ministerie (OM) donderdag bekend

Met een handboor werden delen van de grond van een voormalig afvalterrein verzameld en in potjes gedaan. De monsters dienen voor een bodemanalyse die het OM laat maken.

De bodem is vervuild. De analyse moet uitwijzen hoe op dat terrein kan worden gegraven naar mogelijke lichaamsresten van het in 1992 verdwenen meisje Willeke Dost. De resultaten van dit onderzoek zijn over drie weken bekend.