AMSTERDAM -Artis komt nog tientallen miljoenen euro's tekort voor de verbouwing van de dierentuin. Op de begroting van 80 miljoen euro ontbreekt nog iets meer dan de helft, omdat het bedrijfsleven het laat afweten.

Een woordvoerster van dierentuin in Amsterdam bevestigde zaterdag berichtgeving daarover in Het Financieele Dagblad.

De verbouwing, die al begonnen is, moet in 2014 worden afgerond. Artis vindt het nog te vroeg te concluderen dat de planning van de grootschalige renovatie in gevaar komt.

''Het tij kan immers nog keren en sponsors kunnen zich nog melden.'' Artis heeft inmiddels 39 miljoen euro binnen, voornamelijk subsidies van overheden.

Begrotingstekort

Artis begon begin dit jaar met de restauratie van het Apenhuis en het Vogelhuis. Als gevolg van het begrotingstekort voert Artis de overige plannen in fases uit.

Een van de duurste projecten is de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, die er pas komt zodra de benodigde miljoenen binnen zijn. Door de garage krijgt de dierentuin er bovengronds 1,7 hectare bij voor groen en nieuwe grotere dierenverblijven.

MicroZoo

De begroting is wel bijna rond voor de aanleg van de MicroZoo, de restauratie en herinrichting van Het Groote Museum en de bouw van het gratis toegankelijke Kennisplein. In de MicroZoo kunnen mensen in de toekomst een kijkje nemen in de wereld van micro-organismen, zoals bacteriën.

Het Nieuwe Groote Museum wordt gevestigd in het monumentale hoofdgebouw van Artis, dat in oude luister wordt hersteld. In dat museum gaat het om de relatie tussen natuur en kunst. Voor de inrichting van het museum kreeg Artis begin dit jaar 4,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij.