DEN HAAG - De Onderwijsinspectie, die al langere tijd bezig is met een onderzoek naar zogeheten diplomafraude, kijkt in dat onderzoek ook speciaal naar klachten van docenten die zich onder druk gezet voelen.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag aan de Tweede Kamer.

Binnen hun instelling zou leraren dwingend worden gevraagd kwaliteitsnormen voor tentamens en examens te verlagen, om studenten op deze manier eerder te laten slagen.

Scholen hebben baat bij het verstrekken van diploma's, want als leerlingen de school uitlopen zonder zo'n papiertje scheelt dat de directie duizenden euro's per student.

Onterecht verstrekt

Begin juli verschenen in media berichten over het onterecht verstrekken van diploma's door Hogeschool InHolland. Vervolgens werd aan oud-burgemeester Gerd Leers van Maastricht gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Los daarvan was de inspectie al enige tijd bezig met een onderzoek naar 'verkorte trajecten in het hoger onderwijs'. Dat zijn manieren waarop studenten sneller dan gepland kunnen afstuderen. In het kader van dat onderzoek gaat de inspectie bijzondere aandacht besteden aan docenten die zich onder druk gezet voelen om de normen te verlagen.

Aan het hart

De CDA-bewindsvrouw schrijft dat ze in oktober te horen krijgt of verhalen die de ronde doen over deze druk juist zijn. Verder schrijft ze dat de krantenberichten die zijn verschenen over diplomafraude haar zeer aan het hart gaan.

''Het is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar, indien met diploma's wordt gesjoemeld'', staat in de brief.

Separate trajecten

''Studenten en werkgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat een diploma de waarde heeft die ervoor staat. Ik vind het dan ook van belang dat er grondig onderzoek plaatsvindt naar separate trajecten in het hoger onderwijs om zicht te krijgen op de vraag of en zo ja, de mate waarin er sprake is van mogelijk onrechtmatige afgifte van diploma's.''