LUXEMBURG - De gemeente Maastricht mag personen die niet in Nederland wonen, weren uit coffeeshops. Dat vindt een belangrijk juridisch adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Advocaat-generaal Y. Bot acht de maatregel noodzakelijk om de openbare orde te beschermen tegen de hinder die door drugstoerisme wordt veroorzaakt, blijkt uit zijn conclusie die donderdag openbaar is gemaakt.

Volgens de adviseur draagt het toegangsverbod voor drugstoeristen bij aan de strijd tegen de illegale drugshandel in de Europese Unie.

Regels

Bot reageert op een vraag van de Nederlandse Raad van State, die wil weten of de Maastrichtse maatregel indruist tegen regels van de Europese Unie.

De raad moet namelijk een beslissing nemen over het hoger beroep van een uitbater van een coffeeshop in Maastricht. Die moest zijn zaak tijdelijk sluiten nadat daar tijdens politiecontroles twee niet in Nederland wonende personen uit de EU waren aangetroffen.

Handel

De advocaat-generaal wijst erop dat drugs, waaronder cannabis, geen handelswaar is die valt onder de Europese regels van vrijheid van verkeer. De handel in verdovende middelen is immers verboden.

Volgens de jurist schendt de Maastrichtse maatregel ook niet de vrijheid van dienstverrichting, omdat verkoop van softdrugs in alle lidstaten is verboden. De verkoop in Nederlandse coffeeshops wordt slechts gedoogd.

Beraadslagingen

De rechters van het hof in Luxemburg zijn donderdag begonnen met hun beraadslagingen over de zaak. Zij zijn niet gebonden aan het advies van de advocaat-generaal, maar meestal volgen zij het wel.

Een woordvoerder van de gemeente Maastricht reageerde ''gematigd positief'' op het nieuws. Hij benadrukte dat het om een tussenstap gaat.

''Maar als het doorgaat zou dit ons enorm kunnen helpen bij het bestrijden van de overlast en het bevorderen van de openbare orde en leefbaarheid in de wijken waar zich coffeeshops bevinden'', zei de woordvoerder.

Discriminatie

Eigenaar Marc Josemans van coffeeshop Easy Going in Maastricht, die het beroep bij de Raad van State aantekende, zegt in een reactie dat het advies ''er niet goed uit ziet''.

Hij is tegen ''discriminatie'' van niet-Nederlanders in zijn coffeeshop, en blijft ervan uitgaan dat de Raad van State dat uiteindelijk ook zal vinden.