AMSTERDAM - 'Genezend medium' Jomanda moet in november samen met twee alternatieve artsen in hoger beroep terechtstaan in de zaak rond de dood van actrice Sylvia Millecam.

Het gerechtshof in Amsterdam verwierp vrijdag een verweer van de advocaten van de drie verdachten, waarmee zij het proces in hoger beroep in de kiem hadden willen smoren.

De raadslieden hebben onlangs betoogd dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat het zich niet aan de regels zou hebben gehouden bij het indienen van de toelichting bij het instellen van hoger beroep.

Volgens het hof was er hooguit sprake van ''misschien een ongelukkige gang van zaken'', maar niet van een zodanig vormverzuim dat het stranden van de zaak zou rechtvaardigen.

Vrijspraak

De rechtbank sprak Jomanda ruim een jaar geleden met de nodige kanttekeningen vrij. De rechters stelden in een zeer uitvoerig vonnis vast dat Jomanda ernstig is tekortgeschoten in de zorgvuldigheid die zij had moeten betrachten in de bejegening van de ernstig zieke Millecam en dat zij haar zorgplicht heeft geschonden.

De rechtbank vond echter geen bewijs voor de stelling dat Jomanda doorslaggevend is geweest voor Millecams overtuiging dat zij geen borstkanker had maar een bacteriële infectie.

Knobbeltje

Sylvia Millecam ontdekte in 1999 een knobbeltje in haar borst. In mei constateerden reguliere artsen borstkanker. Zij overleed aan die aandoening in augustus 2001. De twee alternatieve artsen stelden dat het ging om een bacteriële infectie.

Deze beide artsen werden door de rechtbank schuldig bevonden aan het benadelen van Millecams gezondheid met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Chemo

In contacten met Millecam ontraadde Jomanda de actrice zich te laten opereren en zei zij tevens tegen chemotherapie te zijn. Dat is haar aan te rekenen, vond de rechtbank, maar Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht dat zij niet aan kanker leed.

In 2006 zag het OM af van vervolging van Jomanda c.s. De Vereniging tegen Kwakzalverij ging daartegen met succes in beklag bij het gerechtshof, dat het OM opdroeg alsnog tot vervolging over te gaan. Jomanda liet tijdens het hele proces bij de rechtbank verstek gaan.

Voor de rechtszaak in hoger beroep heeft het hof in november zes dagen uitgetrokken.