DEN HAAG - Definitieve besluiten over de CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht worden naar verwachting rond het begin van het tweede kwartaal van volgend jaar genomen.

Mochten bezwaarprocedures die beslissingen niet doorkruisen, dan zou de injectie van broeikasgassen op z'n vroegst eind 2012 kunnen beginnen.

Dat heeft demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dinsdag de Tweede Kamer in een brief laten weten.

Ontwerpbesluiten

Eerder beloofde ze de Kamer te informeren over de planning van voorbereidende stappen. De bewindsvrouw benadrukte nog eens dat deze stappen niet leiden tot het ''onomkeerbaar doorgaan'' van de opslag.

De voorbereidende stappen vinden in de komende maanden plaats. Het gaat daarbij onder meer om het opstellen van ontwerpbesluiten.

Als deze definitief zijn, kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Doordat de Crisis- en Herstelwet is werking is getreden, kunnen lagere overheden zoals gemeenten niet naar de rechter. Maar individuele partijen zoals burgers kunnen dat wel.

Kooldioxide

Het demissionaire kabinet wil de opslag mogelijk maken om de uitstoot van kooldioxide tegen te gaan. Door de broeikasgassen onder de grond op te slaan, komen deze niet in de atmosfeer terecht. Het project bij Barendrecht geldt als een proef.

Het moet als opmaat dienen voor opslag in veel grotere omvang in het noorden van het land. Vorige maand werden hiervoor drie voorkeurslocaties in Groningen en Drenthe aangewezen.

Maar de opslag in Barendrecht ligt gevoelig. Inwoners maken zich grote zorgen over hun veiligheid en vrezen dat hun huis in waarde daalt. De vorige Tweede Kamer was flink verdeeld over de proef bij Barendrecht.

Besluiten

In maart vroeg de Tweede Kamer Van der Hoeven al om geen onomkeerbare besluiten te nemen rondom de opslag. Die zegde in april al toe dat belangrijke besluiten pas na de zomer zouden worden genomen.

Shell is de beoogd uitvoerder van de proef bij Barendrecht. Eerder beloofde Van der Hoeven de Kamer dat de juridische positie van de oliemaatschappij door het handelen van het demissionaire kabinet niet versterkt mag worden, om de kans op eventuele schadeclaims tegen te gaan.