DEN HAAG - De man die in 1983 in een café in Delft zes mensen doodschoot en daarvoor tot levenslang werd veroordeeld mag toch met verlof.

De beroepscommissie uit de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) heeft een eerder besluit van de staatssecretaris van Justitie hierover vernietigd, zo werd maandag bekend.

Cevdet Y. schoot op 5 april 1983 in café Het Koetsiertje zes mensen dood, onder wie een 12-jarig meisje. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf.

In 2001 werd Y. overgeplaatst naar een tbs-kliniek omdat hij door psychische problemen niet meer geschikt was voor verblijf in een gevangenis. Bij de behandeling in de kliniek hoort begeleid verlof. Y. bleek daar de afgelopen jaren verscheidene keren gebruik van te hebben gemaakt.

In november vorig jaar trok toenmalig staatssecretaris van justitie Nebahat Albayrak de machtiging voor begeleid verlof in.

Nabestaanden

Albayrak deed dit omdat uit onderzoek onder slachtoffers was gebleken dat het misdrijf nog steeds hevige emotionele reacties oproept bij slachtoffers en nabestaanden.

Volgens de RSJ kan zo'n machtiging echter alleen worden ingetrokken als er feiten of omstandigheden bekend worden, waardoor de machtiging niet of niet in deze vorm zou zijn verstrekt.

Dat de zaak nog steeds moeilijk ligt bij de nabestaanden, was ook bij het verlenen van het verlof al bekend.

De beroepscommissie van de RSJ wijst er ook op dat de verloven van Y. zonder incidenten zijn verlopen en dat er van een ongewenste confrontatie met nabestaande geen sprake is geweest.

Risico's

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie stelt dat Y. nu weer de mogelijkheid heeft om met begeleid verlof te gaan, maar dat er geen risico's mogen bestaan en dat hij niet in de buurt van betrokkenen mag komen.

Levenslang gestraften die voor behandeling naar een tbs-kliniek gaan, mogen nu niet meer met verlof. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) bekijkt hoe deze veroordeelden teruggeplaatst kunnen worden in een gevangenis.

Zesvoudig moordenaar op verlof