DEN HAAG - Politieagenten staan nog altijd niet te springen om informatie te delen met andere korpsen. De ICT-systemen die hen daarbij moeten helpen, laten nog te wensen over.

Daardoor beschikt de politie niet altijd over betrouwbare gegevens en weet ze niet goed hoe groot de criminaliteit is.

Dat staat in een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zijn voorganger Guusje ter Horst stuurde de inspectie op de politie af na aanhoudende klachten over nieuwe computersystemen waar agenten niet mee uit de voeten konden.

Maatregelen

De organisatie Vts Politie Nederland, die de ICT van de politie regelt, kwam al eerder onder vuur te liggen.

De korpsbeheerders hebben met instemming van Hirsch Ballin maatregelen aangekondigd bij deze gezamenlijke politiedienst.De bedrijfsvoering moet beter en de financiën moeten op orde worden gebracht.

Er is al een nieuwe directie en er zullen ook minder dure krachten van buiten worden ingehuurd. De Tweede Kamer stoorde zich dit voorjaar nog aan de dure inhuur, terwijl de Vts PN niet goed functioneerde. Minister Ter Horst zei toen al zich te kunnen vinden in de kritiek.

Cultuur

Het vertrouwen van de agenten in de ICT-systemen mag door de mankementen dan niet altijd even groot zijn geweest, aan hun eigen instelling moet ook nog wel wat veranderen, stelt de inspectie vast. Politieagenten zijn niet erg bereid om hun informatie te delen.

Dat heeft te maken met de cultuur bij de politie. Volgens de inspectie moeten de korpsbeheerders en de korpschefs meer leiding gaan geven om hier verbetering in te brengen.