DEN HAAG - Het Advies- en Meldpunt voor Kindermishandeling (AMK) heeft vorig jaar bijna 60.000 telefoontjes binnengekregen van mensen die een geval van kindermishandeling vermoedden. Dat betekent een stijging van 75 procent ten opzichte van vier jaar daarvoor.

De MO-groep, een koepelorganisatie van organisaties voor maatschappelijke zorg, heeft dat donderdag bekendgemaakt.

De laatste jaren staat kindermishandeling hoog op de maatschappelijke agenda. Meer burgers maken melding van vermoedens van mishandeling dan wel verwaarlozing, maar ook dokters, ziekenhuizen en bijvoorbeeld politieagenten.

Jeugdzorg

Gemiddeld zat er in 2009 ongeveer elf tot twaalf weken tussen het moment van melding en het stellen van een diagnose over de situatie van het betreffende kind. De MO-groep is daar tevreden over. Als er aanleiding toe is, wordt het kind vervolgens toegewezen aan het Bureau Jeugdzorg, dat het kind en zijn gezin verder helpt.