HAARLEM - De kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Groningen en Friesland willen dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de risico's van olieboringen in de Noordzee. Dit naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico.

De provincies hebben daarover een brief geschreven aan demissionair premier Jan Peter Balkenende, zo is woensdag bekendgemaakt.

Voor de Nederlandse kust wordt op verschillende plaatsen naar olie geboord. Daar gelden strenge regels voor.

De kustprovincies stellen dat dit niet uitsluit dat er in de Noordzee net zo'n ramp zou kunnen gebeuren als in de Golf van Mexico. Daarom dringen zij bij de regering aan op meer onderzoek naar de mogelijke risico's.

Europa

Het verzoek om extra onderzoek komt van een Europese Noordzeecommissie die bijna veertig regio's in acht landen vertegenwoordigt. Ook in de andere zeven landen rond de Noordzee is de regering om onderzoek gevraagd.

De Nederlandse provincies zeggen zich in de brief aan Balkenende ernstig zorgen te maken over de Noordzee door de ramp in de Verenigde Staten. Zij benadrukken dat de Noordzee van groot belang is voor de leefbaarheid en de economiën van de acht landen in het gebied.

Vergunningen

EU-landen moeten voorlopig geen nieuwe vergunningen afgeven voor olie- en gasboringen in diepe zeegebieden. EU-commissaris Günther Oettinger (Energie) heeft dat woensdag gezegd in het Europees Parlement.

''Momenteel moet de uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen bij nieuwe boringen. In de huidige omstandigheden zou elke verantwoordelijke regering in praktijk nieuwe vergunningen voor diepzeeboringen opschorten'', zei de Duitser Oettinger.

Hij verduidelijkte dat het feitelijk een moratorium op nieuwe boringen kan betekenen totdat meer bekend is over de oorzaken van de olieramp in de Verenigde Staten.

Stresstest

De EU-commissaris wil ook de zeggenschap over boringen gedeeltelijk verschuiven van nationale staten naar Brussel. Hij wil ook een 'stresstest' toepassen op de huidige wetten, om te zien of alle risico's zijn geregeld.

Brussel wil ook garanties van oliebedrijven dat ze alle eventuele vervuiling gaan betalen. De komende maanden doet hij hiervoor wetsvoortellen.