DEN HAAG - Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven is in 2009 gelijk gebleven aan het aantal van het jaar daarvoor: één miljoen in totaal.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Het aantal vermogensmisdrijven is in 2009 met 2 procent gestegen, het aantal woninginbraken met 6 procent en het aantal winkeldiefstallen met 9 procent.

De stijging van het aantal vermogensmisdrijven wordt vooral veroorzaakt door een forse toename van diefstal met geweld (26 procent ten opzichte van 2008) en bedrog (25 procent).

In 2008 was nog sprake van een daling van het aantal geregistreerde strafbare feiten van 2 procent.

Overvallen

Het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen steeg vorig jaar behoorlijk: 15 procent. Ook de diefstal van motoren nam toe: 14 procent. Ten opzichte van 2008 waren er vorig jaar 18 procent meer gewapende overvallen.

Personenauto's, boten, bedrijven, scholen, sportcomplexen en overige gebouwen waren vorig jaar veel minder vaak het doelwit van diefstal of inbraak. Zakkenrollerij nam met 5 procent toe, het aantal straatroven daalde met 5 procent.

Vernielingen

Het aantal vernielingen daalde met 10 procent. Vooral het openbaar vervoer had veel minder last van dit verschijnsel: maar liefst 41 procent minder gevallen dan het jaar daarvoor. Openbare gebouwen waren daarentegen weer 11 procent vaker doelwit van vernielers.

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2009 nagenoeg gelijk gebleven.

Koplopers

In elf van de 24 politieregio's daalde het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven. Flevoland en Friesland lieten met respectievelijk 13 en 8 procent de sterkste daling zien.

De regio Brabant-Zuidoost registreerde evenveel misdrijven als in 2008, in de overige twaalf regio's was sprake van een stijging. Koplopers onder de stijgers waren de regio's Zaanstreek-Waterland (13 procent), Drenthe (9 procent) en Kennemerland (9 procent).