LEEUWARDEN - In Friesland zijn het afgelopen halfjaar zeker 104 roofvogels gedood. Dat stelt de Friese Milieu Federatie (FMF) maandag.

Zij brengt de overleden vogels in kaart. ''Met name de buizerd, de bruine kiekendief en de havik moeten het ontgelden met respectievelijk 75, 14 en 12 sterfgevallen'', zegt het FMF.

De aantallen zijn volgens een woordvoerder acht keer zo hoog als in de rest van Nederland.

De doodsoorzaken zijn vergiftiging, het uit de boom gooien van het nest met eieren of jongen, het vernielen of uithalen van eieren en het afschieten van roofvogels.

Volgens de federatie zijn in werkelijkheid nog veel meer vogels gedood, maar er wordt niet altijd melding van gedaan.

Op sommige plaatsen in Friesland wordt geen systematisch onderzoek gedaan en twijfelgevallen worden niet meegenomen in de aantallen.