BILTHOVEN - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht vrijdag en zaterdag matige smog door ozon.

Het is daarom verstandig zware lichamelijke inspanning te vermijden. Kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen het beste zo veel mogelijk binnenblijven.

Dat meldde het RIVM donderdag. Waarschijnlijk wordt de drempel voor matige smog (180 microgram per kubieke meter) op beide dagen aan het einde van de middag of het begin van de avond overschreden.

Op vrijdag is de smog naar verwachting het ergst rond het IJsselmeer, op zaterdag in het zuidoosten van het land.

Onweersbui

Op zaterdag is er kans op een regen- of onweersbui. De wind draait dan naar verwachting naar het westen, waardoor schone lucht van zee wordt aangevoerd. De kans op smog is dan verdwenen, verwacht het RIVM.

Hoge ozonconcentraties ontstaan wanneer de zon volop schijnt en grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht zitten.

Dat is meestal het geval als er weinig wind staat uit een zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen kan een hoge concentratie ozon leiden tot kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel. Ook mensen die in de buitenlucht sporten of andere fysieke inspanningen leveren, kunnen gezondheidsklachten krijgen.