DEN HAAG - Het komt incidenteel voor dat gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in gevangenissen per ongeluk worden opgenomen. Als het is gebeurd, was het voor de politie niet direct duidelijk dat het om een advocaat ging die op bezoek kwam.

Zodra dit wel bekend is, worden opnamen gestopt en gemaakte opnamen vernietigd.

Dat blijkt uit antwoorden van demissionair-minister van justitie Ernst Hirsch Ballin van Justitie op Kamervragen van de SP.

Brandbrief

Aanleiding voor de vragen was een brandbrief die de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne in april schreef aan de minister. In een strafzaak waarin hij optrad, was volgens Van Ardenne gebleken dat er opnameapparatuur aanwezig was in een spreekkamer in de Rotterdamse gevangenis De Schie.

Volgens Hirsch Ballin zijn er in de zaak die Van Ardenne aanhaalt geen gesprekken opgenomen.

''Gelet op het beginsel van vrij verkeer tussen een raadsman en cliënt en het mogelijke afbreukrisico voor de strafzaak bij schending daarvan is het van groot belang om te voorkomen dat gesprekken met geheimhouders worden opgenomen'', aldus de minister.