DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag de vermeende terrorist Saddik S. voorlopig nog niet uitzetten.

De IND moet eerst bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nagaan wat de onderbouwing is voor de conclusie dat de man een gevaar voor de nationale veiligheid vormt en zijn bezwaar tegen uitzetting behandelen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag in een kort geding bepaald.

S. die sinds zijn vijfde jaar in Nederland woont, was één van de vier mannen die vorige zomer in Kenia bij de grens van Somalië werden opgepakt. Dat gebeurde omdat ze volgens justitie onderweg zouden zijn naar een trainingskamp voor moslimextremisten.

Bewijs

Volgens de advocaat van S., Flip Schüler, is er na een jaar onderzoek nog steeds geen enkel bewijs dat zijn cliënt ook maar iets met terrorisme van doen heeft. Schüler: ''Hij was gewoon op vakantie in Kenia en alles wijst daarop. Hij volgde een toeristische route onder begeleiding van gidsen en politie.''

Op grond van uitsluitend AIVD-informatie besloot de IND S. tot ongewenst vreemdeling te verklaren en hem vast te zetten in afwachting van zijn uitzetting naar Marokko, het land waar hij geboren is. ''Daarbij heeft de IND de eigen verantwoordelijkheid niet serieus genomen'', meent Schüler.

Onderbouwing

''Er ligt alleen het oordeel van de AIVD zonder onderbouwing. De IND kan wel inzage in de achterliggende stukken krijgen, maar doet dat niet terwijl zij verantwoordelijk is voor het ontnemen van zijn verblijfsstatus.''

Als S. wordt uitgezet naar Marokko, is de kans volgens zijn advocaat 'levensgroot' dat hij ten prooi valt aan marteling door de Marokkaanse geheime dienst.

''Er is betrouwbaar bewijs dat de AIVD en de Marokkaanse geheime dienst contact over hem hebben gehad. De AIVD neemt dit risico voor lief, terwijl ook is gebleken dat er geen twijfel bestaat over het gegeven dat de Marokkaanse veiligheidsdienst mishandelt en martelt.''

Vonnis

De voorzieningenrechter in Den Haag zegt in het vonnis zich bewust te zijn van het belang om ''met voortvarendheid de uitzetting te kunnen realiseren indien de nationale veiligheid op het spel staat''.

Maar daar staat volgens de rechter tegenover dat S. het risico op marteling in Marokko loopt. ''Nu niet is uitgesloten dat hem een dergelijke behandeling te wachten staat, bestaat het risico dat de verwijdering van S. onomkeerbare gevolgen zal hebben.''

Bovendien wordt met deze uitspraak niet de vreemdelingenbewaring van S. opgeheven. Hij blijft vastzitten zolang de behandeling van zijn bezwaar tegen uitzetting loopt.