DEN HAAG - Binnen de krijgsmacht leven zorgen over de overdracht van het Nederlandse opbouwwerk in Uruzgan als de missie op 1 augustus wordt overgedragen aan de Amerikanen.

Bronnen binnen Defensie bevestigen berichtgeving daarover in de Volkskrant.

De eerste groep Amerikanen komt uit een ander deel van Afghanistan en neemt de taken van het provinciale reconstructieteam over voor slechts twee maanden.

Daarna volgt een tweede Amerikaans team van diplomaten en ontwikkelingsdeskundigen. Binnen Defensie wordt gevreesd dat kennis, ervaring en contacten verloren kunnen gaan bij die twee achtereenvolgende opdrachten.

 Zorgvuldige overdracht

Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken en zijn collega Eimert van Middelkoop van Defensie schreven deze week aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse taskforce Uruzgan zich richt op een ''beheerste en zorgvuldige overdracht van kennis, netwerken en taken'' aan de opvolgers zodat ''de positieve ontwikkelingen in Uruzgan ook na het vertrek van Nederland voortgezet kunnen worden en de veranderingen voor de bevolking van Uruzgan zo klein mogelijk worden gehouden''.

Ze hebben besloten ''in ieder geval tijdelijk enkele diplomatieke en ontwikkelingsexperts in Uruzgan beschikbaar te houden'' voor een goede kennisoverdracht en de continuïteit van de missie.

Vertrouwen

Volgens een woordvoerder van minister Verhagen is er alle vertrouwen dat de overdracht zorgvuldig zal zijn. Nederland heeft de Amerikanen aangeboden om een diplomaat en ontwikkelingsadviseur langer beschikbaar te houden, maar de Amerikanen hebben op dat aanbod nog niet gereageerd.

Hoe dan ook zullen er na het vertrek van de Nederlanders uit Uruzgan op de ambassade in Kabul nog Nederlandse diplomaten en ontwikkelingsexperts aanwezig zijn om naar Uruzgan te vliegen om de verschillende overdrachten naar Amerikanen en tussen Amerikaanse groepen indien nodig te begeleiden.