DEN HAAG - PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwacht niet dat een breed middenkabinet van vijf partijen, VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, nog een kans maakt .

Na negatieve reacties van D66 en GroenLinks zei Cohen woensdag bij monde van een woordvoerster dat ''ook deze optie niet realiseerbaar lijkt''.

De PvdA-leider had woensdagochtend nog gezegd alleen aan een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA te willen meewerken als daaraan ook D66 en GroenLinks worden toegevoegd.

Volgens Cohen kon daarmee balans worden gebracht in de coalitie om noodzakelijke hervormingen en investeringen te kunnen doorvoeren.

Te vroeg

Maar D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-collega Femke Halsema zeiden direct in een reactie dat praten over zo'n brede coalitie, met 102 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, veel te vroeg is.

Volgens de twee is het vormen van een 'normaal' meerderheidskabinet nog onvoldoende onderzocht. Halsema noemde het voorstel van Cohen ,,ontijdig''.

Middenkabinet

Cohen wilde niet zeggen welke combinatie van partijen nu moet worden onderzocht. Het is volgens hem aan informateur Uri Rosenthal om conclusies te trekken. Hij heeft al aangegeven geen heil te zien in een middenkabinet van CDA, PvdA en VVD, omdat in die combinatie twee verliezende partijen zitten en het bovendien geen goede uitleg zou zijn van de verkiezingsuitslag.

De voorkeur van de PvdA-fractievoorzitter is altijd een paars-pluskabinet geweest van VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Hij was dinsdag met collega's Pechtold en Halsema ook zeer teleurgesteld dat de besprekingen over Paars-plus met de VVD op niets uitliepen.