DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opdracht gegeven geplande ontruimingen voor gezinnen met kinderen tijdelijk aan te houden, tenminste als er sprake is van een rechtmatig verblijf.

De Kamer ging onlangs akkoord met een motie van de SP waarin de regering werd verzocht onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen met kinderen ruimhartig om te gaan met het bieden van opvang.

Als einddatum van de tijdelijke maatregel heeft Hirsch Ballin gekozen voor 1 juli 2010, de datum van inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure.

Naar verwachting zal de groep rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen zonder opvang met de invoering van de nieuwe asielprocedure verder worden verkleind, aldus de minister.

Snellere afhandeling

Er zal volgens hem niet alleen minder aanleiding zijn voor het indienen van herhaalde asielaanvragen en reguliere aanvragen maar, voor zover ze toch worden gedaan, zal ook een aanzienlijk snellere afhandeling kunnen plaatsvinden.

Verder zal het toetsen van medische problematiek voortaan parallel aan de asielprocedure plaatsvinden.