AMSTERDAM - De raadsverkiezingen in Amsterdam zijn dit jaar niet helemaal netjes verlopen. In stemhokjes stonden soms meerdere personen en het kwam voor dat in het stembureau volmachten werden afgegeven.

Dat concludeerde de Gemeentelijke Ombudsman dinsdag na een onderzoek naar de gemeente- en deelraadsverkiezingen op 3 maart.

In 2006 deed de ombudsman ook al onderzoek naar de verkiezingen in Amsterdam naar aanleiding van diverse incidenten in stembureaus.

De ombudsman stelt dat de verkiezingen dit jaar wel ordelijker zijn verlopen dan vier jaar geleden, ''maar toch waren ze nog niet op orde''.

Probleem

Het zogeheten 'family-voting', de situatie waarbij er meer dan één persoon in het stemhokje staat, is volgens ombudsman Ulco van de Pol nog steeds een probleem. Iemand mag een kiezer in een stemhokje alleen helpen als hij een lichamelijke handicap heeft, maar dat gebeurde ook zonder dat daarvan sprake was.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij kiezers met een geestelijke handicap of bij allochtone kiezers met een taalprobleem.

Volmachten

Ook het afgeven van volmachten in het stembureaus kwam voor. ''Dat is niet de bedoeling van de volmacht'', aldus Van de Pol. ''Een volmacht is bedoeld om iemand die niet in staat is te gaan stemmen, toch een mogelijkheid te bieden van zijn democratisch recht gebruik te maken.''

Uit het onderzoek van de ombudsman bleek dat kiezers ter plekke een persoon machtigden om te stemmen, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersten.

Weinig ruimte

Stembureauvoorzitters lieten weten dat ook zij met problemen kampten. Zo was er op een aantal stembureaus te weinig ruimte om alle stemmen goed te kunnen tellen.

Verder heeft de identificatieplicht tot vertragingen en verwarring geleid. Er ontstond grote drukte op de stembureaus omdat burgers moesten wachten op de controle van de legitimatiebewijzen.

Maatregelen

Van de Pol heeft de burgemeester geadviseerd maatregelen te nemen met betrekking tot de training van stembureauvoorzitters, de voorlichting aan de burger en de inrichting van de stemlokalen.