DEN BOSCH - De reclassering en de rapporterende psychiater en psychologe verschillen van mening over behandeling van zwemschoolhouder Benno L. en toezicht bij terugkeer in de maatschappij.

Als het aan de reclassering ligt, wordt de van ontucht verdachte Bosschenaar opgenomen in een gevangeniskliniek en krijgt hij na zijn vrijlating 24-uurstoezicht.

Psychiater Erik Mol noemde een ambulante behandeling, wekelijks contact met de reclassering, regelmatig bezoek aan een psychiater en medicatie maandag een 'heel adequate' oplossing.

Op basis van literatuur acht Mol de kans op herhaling matig, vertelde hij maandag tijdens zijn verhoor in de strafzaak tegen de 60-jarige zwemleraar. De hoge leeftijd van de verdachte, zijn fixatie op meisjes, hoge intelligentie, moreel besef en beperkte ernst van de beschuldigingen vormen de belangrijkste indicatoren.

Medicijnen

Psychologe Margot van Heteren vertelde de rechtbank dat de verdachte op zijn hoge leeftijd niet meer te veranderen is. Ook zij ziet in libidoremmende en rustgevende medicijnen de oplossing. Een ambulante behandeling moet de recidive 'opschorten'.

Ze adviseerde tegen tbs omdat er niemand is die Benno L. in deze publiciteitsgevoelige zaak op verlof durft te sturen. Verplichte tbs verandert daarom automatisch in levenslange celstraf, waarschuwde ze.

Uniek geval

Justitie meent dat harde constateringen over de oncontroleerbare hyperseksuele en ongeneeslijke pedofiele neigingen van Benno L. niet overeenkomen met de conclusie van de psychiater dat de kans op herhaling niet erg groot is.

Uit de vragen van officier van justitie Juliette Nederlof aan de deskundige was af te leiden dat zij 'veelpleger' Benno L. beschouwt als een uniek geval dat zich niet laat vergelijken met bekende zedendelicten en recidivekans.