ZEIST - Jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn meer bezorgd over de toekomst van natuur en milieu dan over de gevolgen van de economische crisis.

Dat blijkt uit de zondag gepubliceerde resultaten van een onderzoek onder duizend jongeren in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

Onderzoeksbureau De Vos & Jansen ondervroeg de jongeren over hun eigen toekomst, het begrip duurzaamheid en hun bereidheid bij te dragen aan een duurzamer Nederland.

Driekwart van de ondervraagden vindt dat er in Nederland geen natuur meer mag worden opgeofferd aan de aanleg van wegen of andere infrastructuur. Slechts 10 procent vindt Nederland duurzaam genoeg.

Duurzaam

Van de jongeren is 43 procent bereid om als volwassenen bij te dragen aan een duurzame samenleving. Ze noemen bijvoorbeeld de aanschaf van duurzaam geproduceerde goederen (59 procent) en minder autorijden (55 procent).

Bijna driekwart van de ondervraagden vindt dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor de toestand van natuur en milieu.

Afval

Veel jongeren proberen nu al bij te dragen aan duurzaamheid: 80 procent geeft aan afval netjes weg te gooien, en bijna de helft zegt zuinig te zijn met energie en water.

Over het algemeen zijn vrouwen meer bezig met de natuur dan mannen en staan ze positiever tegenover ontwikkelingen in duurzaamheid.