AMSTERDAM - In de Amsterdamse Waterleidingduinen is een zeldzame griel gezien. Deze vogel is volgens Ed Cousin, hoofd bron- en natuurbeheer van Waternet, al zeker 25 jaar niet meer waargenomen in het gebied.

Dat meldde de beheerder van het duingebied donderdag.

De griel staat als 'verdwenen' op de lijst van vogels die zich in Nederland voortplanten.

''De griel is een steltloper met een opvallend groot oog en een grijsbruin verenkleed dat is bedekt met dunne, donkere strepen. Vroeger kwam de griel in Nederland voor als broedvogel op verschillende open terreinen zoals duinen en heidevelden."

Verdwenen

"Door het verdwijnen van rustige, uitgestrekte broedgebieden is de griel tegenwoordig als broedvogel uit Nederland verdwenen'', aldus de website vogelvisie.nl.

Volgens Waternet waren de Amsterdamse Waterleidingduinen in de jaren vijftig hét broedgebied van de griel.